Om Bergkunstmuseet – Det magiske berget

Bergkunstmuseet – Det magiske berget er en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, som består av en konsolidering av Stjørdal museum Værnes/ Bergkunstmuseet, Levanger Museum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge Museum. SNK har ansvaret for drifta av Bergkunstmuseet, mens alle bygningene eies av Stjørdal kommune gjennom det kommunale foretaket Stjørdal museum KF.

 

 

 

 

Les mer