Bronsealderens verden

Bronsealderens verden er Bergkunstmuseets formidlingstilbud til grunnskolens mellomtrinn. Alle femteklasser i Stjørdal kommune deltar gjennom Den kulturelle skolesekken.Opplegget finner […]