Det som er moderne er moderne: melet samles og lagres i plastbokser. Dette er vitenskapsbasert formidling uten rollespill, kostymer eller illusjoner om "å reise tilbake i tid"

Bronsealderens verden

Bronsealderens verden er Bergkunstmuseets formidlingstilbud til grunnskolens mellomtrinn. Alle femteklasser i Stjørdal kommune deltar gjennom Den kulturelle skolesekken.Opplegget finner […]